PODSUMOWANIE PROJEKTU mFundacja DOFINANSOWANEGO PRZEZ mBank!

W ubiegłym tygodniu zakończyły się zajęcia słodkim spotkaniem w ramach projektu mFundacja dofinansowanym przez mBank. Uczniowie brali udział w zajęciach pozalekcyjnych pokazujących obecność matematyki w otaczającym ich świecie. Działania były realizowane w formie warsztatów, w pięciu blokach tematycznych. W konkursach warcabów i sudoku zastali wyłonieni mistrzowie. Na zajęciach w kuchence uczniowie odczytywali dane z przepisu na ciasto, przeliczali wagi, porównywali jednostki. Na lekcjach z origami cała grupa wykonała plakaty z figur geometrycznych. W ramach projektu uczniowie pod kierunkiem nauczyciela tworzyli proste gry komputerowe z wykorzystaniem narzędzi TIK. Uczniowie pracowali metodami aktywnymi i praktycznymi, indywidualnie i grupowo. Zajęcia uświadomiły im, że matematyka może być zrozumiała i potrzebna w życiu codziennym.
Koordynator – Józef Świtaj