Podsumowanie Programu Rządowego „Za życiem” 2021

W ZPEW w Gołdapi, który pełni w Powiecie Gołdapskim funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zakończyły się zajęcia w ramach Rządowego Programu „Za życiem” w roku 2021.