„Podsumowanie półrocza w klasach IV-VIII”

Rozpoczęliśmy od wycieczek: do Galerii K2 w Domu Kultury, gdzie obejrzeliśmy wystawę Gołdapskiego Stowarzyszenia Historycznego „Archeo” oraz do Biblioteki Publicznej na wystawę aniołów wykonanych przez Gołdapski Uniwersytet III – go Wieku. Karnawał zakończyliśmy integracyjnym wyjściem do Pizzerii „Inny Klimat” na pizzę i bilard.