„PHOTON”

Nowa pomoc dydaktyczna – PHOTON – zakupiona ze środków Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w ramach Programu „ZA ŻYCIEM” w ZPEW w Gołdapi.