PAŹDZIERNIK MIĘDZYNARODOWYM MIESIĄCEM KOMUNIKACJI WSPOMAGAJĄCEJ ORAZ ALTERANATYWNEJ

W tym roku hasło Międzynarodowego Miesiąca AAC brzmi: „Show your voice” („Pokaż swój głos”). Coraz więcej z nas ma już swój głos – pomimo trudności werbalnych komunikujemy się, rozmawiamy, opowiadamy, przeżywamy, robimy zakupy, zamawiamy ulubione dania w restauracji, czytamy, śpiewamy. W październiku bądźcie jeszcze bardziej czujni na osoby, które nie porozumiewają się werbalnie i na ich głos. Bądźmy otwarci, starajmy się zrozumieć Pamiętajmy iż komunikacja za pomocą AAC jest prawem każdego człowieka a nie przywilejem.