Październik jest miesiącem budowania świadomości społecznej na temat zespołu Downa

Zespół Downa – poznaj, a zrozumiesz „ Bo nie wszystkie życia dary, muszą siebie łączyć w pary”. To tylko jeden dodatkowy chromosom, z którym dzięki pomocy rodziców i terapeutów można normalnie żyć! W budowaniu świadomości o zespole Downa oprócz istotnych kwestii tj. fakt, że to nie jest choroba, którą można się zarazić, a zespół wad genetycznych, chodzi o to, by akceptować i uczyć innych akceptacji i szacunku. Każdy z nas jest inny. Osoby z Zespołem Downa – również. Mają swoje potrzeby psychofizyczne, szczególne predyspozycje, różne zainteresowania, mocne i słabe strony jak każdy z nas. Jednak do osiągnięcia swoich celów potrzebują więcej czasu, pracy, cierpliwości, pomocy rodziny i terapeutów. Oprócz tego, że październik to miesiąc budowania świadomości społecznej o zespole Downa – 21 marca osoby zespołem Downa mają swoje święto.