„ORŁY BIZNESU”

12 września 2022 r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie spółdzielni uczniowskiej ,,Orły Biznesu”. Spółdzielnia rozpoczęła swoją działalność pod koniec ubiegłego roku szkolnego we współpracy z fundacją projekt ARCHE. Członkami są uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w ZPEW w Gołdapi. Spółdzielnia uczniowska jest to działalność łącząca w sobie cele gospodarcze i społeczne. To symulacja przedsiębiorstwa prowadzonego na terenie szkoły. Młodzież szkolna działająca w ramach spółdzielni wytwarza przedmioty pamiątkarskie, dekoracyjne, rękodzieło i inne , które można będzie zakupić w naszym szkolnym sklepiku.