„Orły Biznesu” udały się na wizytę studyjną

Spółdzielnia Uczniowska „Orły Biznesu” udała się na wizytę studyjną do Spółdzielni Uczniowskiej „MODRAczek” działającej w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie 🧐

Był to czas na wymianę doświadczeń pomiędzy dwiema organizacjami młodzieżowymi, zdobycie informacji i inspiracji do dalszej działalności Orłów 😎

#KreujeMy#FunduszMłodzieżowy#NIW