„Orły biznesu”

Wspólnie z Fundacją Projekt ARCHE rozpoczynamy realizację nowego projektu pn. „KreujeMy”. Projekt skierowany jest do członków Spółdzielni Uczniowskiej „Orły biznesu” działającej w naszej placówce. Zakłada on również rekrutację nowych członków, uczniów naszej szkoły. Poprzez działania projektowe chcemy rozwijać przedsiębiorczość wśród naszych wychowanków. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z lokalnymi liderami przedsiębiorczości w celu zaprezentowania oferty Spółdzielni oraz wyjazd studyjny.