OGÓLNOPOLSKA AKCJA „GÓRA GROSZA”

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Celem jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną. Udało nam się uzbierać 229,96 zł. Ślicznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji.