OBÓZ SURVIVALOWY Z PROGRAMEM ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH

W dniach 08 -10.06.2022 r. grupa chłopców z ZPEW uczestniczyła w trzydniowym obozie survivalowym z programem zajęć profilaktycznych w miejscowości Dzięgiele. Leśny teren oraz znajdujący się na nim piękny staw udostępnił nam bezpłatnie Pan Antoni Banel wraz z wnuczkiem Pawłem Charkiewiczem, który dodatkowo przygotował miłą niespodziankę – leśne podchody, których finałem było wykopanie skrzyni ze smakołykami.

Uczniowie nabywali umiejętności rozbijania obozowiska, zbierali i przygotowywali drewno na ognisko, strzelali z wiatrówek i łuków, łowili ryby, samodzielnie przygotowywali potrawy, korzystali z kąpieli wodnych oraz długich wieczornych rozmów przy ognisku.

Biwak jest doskonałą formą edukacji przyrodniczo – ekologicznej. Stwarza możliwość realizacji zarówno treści dydaktycznych, jak i wychowawczych. Jest dużą szansą na obudzenie w młodym człowieku wrażliwości na piękno przyrody i ochronę środowiska.

Wszelkie zajęcia w terenie dają możliwość wykorzystywania metod aktywizujących, opartych na bezpośrednim kontakcie z przyrodą, co jest najskuteczniejszym bodźcem edukacyjnym.

Obóz odbył się w ramach realizacji Programu „Aktywni – wolni od uzależnień” dofinansowanego przez Gminę Gołdap.