O profilaktyce na wesoło

Najmłodszych uczniów i wychowanków ZPEW odwiedził psotny Skrzat ze swoimi przyjaciółmi w postaci przedstawienia teatralnego. Nasz bohater przeżył wiele śmiesznych przygód, podczas, których nauczył nas, że dobre zachowanie przynosi wiele korzyści. Opowieść Skrzata zwraca uwagę na siłę oddziaływania wzajemnej pomocy oraz współpracy pomimo różniących nas cech. Przedstawienie zostało sfinansowane przez Gminę Gołdap w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminny Gołdap na rok 2021.