,,NOC W SZKOLE’’

W nocy z 8 na 9 kwietnia uczniowie ZPEW w Gołdapi  nocowali w szkole. Podczas „nocy w szkole” dzieci rozwijały umiejętności z zakresu samoobsługi. Uczestnicy mieli też możliwość poznania innych niż na co dzień form spędzania wolnego czasu oraz być współorganizatorami naprawdę kreatywnej zabawy. Podopieczni uczestniczyli w podchodach pt. „Poszukiwanie Skarbu” oraz zajęciach integracji sensorycznej. Na zakończenie dnia odbył się seans filmowy.