„Nic dwa razy się nie zdarza…”

W dniu 7.03.2023 r. uczniowie ZET V: Mateusz Koziej i Jakub Szuliński wzięli udział w I Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Różne oblicza słowa”, zorganizowanym przez Szkołę Specjalną Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku. Konkurs był przeznaczony dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji, porozumiewających się za pomocą komunikacji wspomagającej oraz alternatywnej AAC. Uczniowie, przygotowani przez p. Katarzynę Poulakowską i p. Beatę Jurewicz, zaprezentowali wiersz Wisławy Szymborskiej pt. „Nic dwa razy”. Wyrecytowali II miejsce!!!