Nauczanie indywidualne w domu

Mateusz jest uczniem ZPEW objętym nauczaniem indywidualnym. Realizuje materiał nauczania w formie indywidualnej w domu. W miesiącu październiku tematyka zajęć związana była oczywiście z przepiękną porą roku – jesienią. W codziennej pracy z uczniem wykorzystywane są różnorodne metody i formy pracy, między innymi: integracja sensoryczna, elementy muzykoterapii, TUS, elementy sensoplastyki. Mateusz chętnie uczestniczy w zajęciach, uwielbia zabawy ruchowe w zakresie dużej i małej motoryki. Rozwija zainteresowanie otoczeniem i zachodzącymi w nim zjawiskami. Swoich bliskich obdarowuje własnoręcznie wykonanymi pracami.