NAUCZANIE INDYWIDUALNE W DOMU

Mateusz, który jest uczniem zespołu rewalidacyjno-wychowawczego naszej szkoły realizuje materiał nauczania w formie indywidualnej w domu. Podczas zajęć stosowane są różnorodne metody i formy pracy między innymi: integracja sensoryczna, elementy muzykoterapii, TUS. Skupiamy się na zabawach ruchowych, nauce czynności samoobsługowych, spacerach. Wspólnie z uczniem przygotowaliśmy również pracę na Regionalny Konkurs Plastyczny ,,Świat w barwach jesieni”, gdzie zastosowaliśmy technikę wyklejania z plasteliny.