Nagroda Starosty z okazji DEN

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Pani Anna Jaremus-Furtan – nauczyciel ZPEW w Gołdapi – otrzymała Nagrodę Starosty za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w pracy zawodowej. Serdecznie gratulujemy ❤❤❤