Muzykoterapia z elementami sensoplastyki

Aktywność inspirowana muzyką doskonale sprawdza się podczas pracy z dziećmi w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jak i również ze starszymi uczniami podczas zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć rozwijających kreatywność.