MUZYKOTERAPIA W ZESPOLE REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYM I

Celem prowadzonych zajęć z muzykoterapii w zespole rewalidacyjno-wychowawczym jest stymulacja wielozmysłowa poprzez doświadczenia wzrokowe, słuchowe, czuciowe, kinestetyczno-ruchowe; wzbudzanie uczucia radości i zadowolenia, bezpieczeństwa i akceptacji; relaksacja, odprężenie psychofizyczne; ożywienie pozawerbalnych kanałów komunikowania się: mimika, kinezjetyka (gesty, postawa ciała i jego ruch), sygnały parafoniczne (wokalizacje, okrzyki). Powyższe cele realizowane są m.in. poprzez śpiew, muzykowanie na instrumentach perkusyjnych, wykonywanie ćwiczeń metodą M. i Ch. Knillów „Programy Aktywności”, elementy sensoplastyki z tłem muzycznym, wytwarzanie dźwięków, lokalizowanie ich źródła.