Mówimy: „Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem”.

Uczniowie i wychowankowie ZPEW aktywnie uczestniczyli w listopadowej Kampanii ,,Pomarańczowa wstążka”. Jej zasadniczym celem jest tworzenie świata, w którym dzieci i młodzież czują się bezpiecznie i szczęśliwie. W placówce zrealizowano szereg działań edukacyjnych i profilaktycznych, m. in. warsztaty, pogadanki, tablice informacyjne, pomarańczowy dzień. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation (WWSF). Organizacja powstała w latach 90-tych w Genewie i jej nadrzędnym celem jest wspieranie kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych. Koordynatorem działań w naszym mieście jest Zespół Interdyscyplinarny działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej.