MIKOŁAJKI w ZPEW w GOŁDAPI

Mikołajki w naszej placówce były niezwykle radosne, kolorowe i prezentowe. Uczniowie z wychowawcami i nauczycielami uroczyście spędzili ten dzień. Były spotkania w klasach, w restauracji na pizzy oraz całkiem poważne w cukierni jako trening umiejętności społecznych klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy.