Międzynarodowy Dzień Tolerancji ❤

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji młodsi uczniowie wykonali plakaty i obejrzeli prezentację multimedialną. Celem zajęć było skłonienie uczniów do refleksji i przemyśleń nad zachowaniem względem drugiego człowieka. Poruszona została tematyka wartości w życiu człowieka oraz uświadomienie, że każdy jest inny, ale wszyscy są równi.