Międzynarodowy Dzień Matematyki

Dnia 15.03.2022 r. uczniowie ZET IV brali udział zabawach. które pozwoliły na kształtowanie kompetencji matematycznych bez użycia kart pracy. Doskonalili orientację przestrzenną, liczenie, rozpoznawanie figur geometrycznych. Matematyka jest fundamentem logicznego myślenia. Pełni ważną funkcję w procesach poznawania i rozumienia otaczającego świata.