Metoda stacji zadaniowej

Uczniowie klasy I-III poznali kolejną z metod aktywizujących jaką jest metoda stacji zadaniowych. Wyzwoliła ona u dzieci kreatywność, rozbudziła wyobraźnię oraz uatrakcyjniła zajęcia.