Medal Komisji Edukacji Narodowej

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki nasza Pani Dyrektor Anna Kuskowska została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Gratulujemy!!!