LOGOPEDIA W ZESPOLE REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYM I

W zespole rewalidacyjno – wychowawczym I prowadzone są zajęcia logopedyczne. Podczas zajęć z neurologopedą wykonywane są masaże twarzy, ćwiczenia mające na celu wzmacnianie wokalizacji dźwięku oraz nauka właściwego spożywania posiłku: gryzienia i połykania oraz prawidłowego karmienia.