Laboratoria Przyszłości- ZET VIII i drukarka 3D

Uczniowie ZET VIII rozpoczęli przygodę z drukarką 3D, zakupioną w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. Dzięki współpracy wychowawczy oddziału z p. Adrianem Fiszerem, otwierają się przed uczniami nowe możliwości rozwoju osobistego z użyciem nowoczesnej technologii, cdn.

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

@LaboratoriaPrzyszlosci