Kwiecień miesiącem wiedzy na temat autyzmu!

Minął kwiecień, uznawany za miesiąc wiedzy na temat autyzmu, ale my solidaryzujemy się z osobami dotkniętymi tym zaburzeniem oraz ich bliskimi przez cały rok. W tym celu podjęliśmy szereg działań, w które z sercem zaangażowała się społeczność i instytucje Gołdapi, za co szczególnie dziękujemy. Z roku na rok zmienia się świadomość ludzi na temat autyzmu, co daje nam poczucie, że każde podejmowane w tym celu działanie przynosi skutek. Jako uwieńczenie kwietniowej akcji prezentujemy uczniów wyróżnionych w konkursie plastycznym ,,Autyzm – wiem i rozumiem”. Serdecznie gratulujemy!!!