Krzyżykiem po kanwie…

Zajęcia haftu krzyżykowego, to cykliczne spotkania pani Ewy Fiedorczyk z uczniami ZET VII., którzy kształtują swoją kreatywność z zastosowaniem tej techniki. Zajęcia odbywają się w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości

@Laboratoria Przyszłości