,,Kreatywni – wolni od uzależnień”

W ramach realizacji Projektu edukacyjno – profilaktycznego „Świadomi – wolni od uzależnień” uczniowie ZPEW uczestniczą w zajęciach technicznych, na których powstają pacynki i kurtyna do przedstawiania teatrzyków z zakresu profilaktyki. Uczestnicy projektu z zaangażowaniem przystąpili do pracy, ich pomysłowość i kreatywność jest nieograniczona. Projekt dofinansowany jest przez Gminę Gołdap w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

{gallery}galeria/211220w2{/gallery}