Krawieckie zajęcia pozalekcyjne

W roku szkolnym 2022/23, od września do kwietnia, odbywały się w placówce pozalekcyjne zajęcia krawieckie prowadzone przez p. Elżbietę Łukaszewicz w ramach realizacji Programu rozwijającego umiejętności krawieckie pn. „Samodzielność i zaradność kluczem do dorosłości”. Uczniowie podczas wykonywania zadań nabywali i doskonalili swoje umiejętności krawieckie oraz podnosili kompetencje niezbędne w dorosłym życiu. Podczas zajęć uczniowie szyli na maszynie różne materiałowe ozdoby, poznali nowe ściegi ręczne, doskonalili umiejętności wykorzystywania szablonów i gotowych wzorów krawieckich. Był to czas spędzony miło i kreatywnie.