Kontakt

Adres: ul. Wojska Polskiego 18, 19-500 Gołdap

tel. 876151160

p.o. dyrektora Andrzej Adam Pianka

wicedyrektor Marta Konkol-Piwko

Małgorzata Łopuska – główny księgowy

Justyna Pietruszewska – sekretarz zespołu

Ewa Włodarczyk – starszy referent

Kamila Ołów – intendent 

Sekretariat pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

adres e-mail: zpew@zpewgoldap.pl