Konkurs plastyczny – „…jak nas widzą, tak nas malują”

13 marca 2012r. zakończyły się eliminacje powiatowe XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”. W konkurskie jak co roku udział wzięli nasi uczniowie. Jury eliminacji powiatowych konkursu dokonało oceny prac konkursowych złożonych przez gminy powiatu gołdapskiego i ustaliło następujące wyniki:

 

I grupa :

 1. Maja Mościńska – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach
 2. Iza Buczyńska -Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach
 3. Zofia Danowska – Szkoła Podstawowa w Boćwince

II grupa:

 1. Edyta Mazalewska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi
 2. Milena Puza – Szkoła Podstawowa w Galwieciach
 3. Agata Sawicka – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach

III grupa:

 1. Agnieszka Bruzgiewicz – Zespół Szkół w Grabowie
 2. Anna Wałejko- Zespół Szkół w Grabowie
 3. Mateusz Bućkun – Zespół Szkół w Grabowie

IV grupa:

 

    1.   Mariola Surmacka – SOSW w Gołdapi

    2.   Katarzyna Olszewska – SOSW w Gołdapi

    3.   Barbara Sosnowska – SOSW w Gołdapi

 

Jury przyznało wyróżnienia za prace następującym uczniom:

 • Wiktoria Wierzchowska – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach
 • Marta Skiba – Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi

 

Uroczyste wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań odbyło się 9 maja b.r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka oraz komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi mł. bryg. Krzysztofa Giedrojcia. Laureaci konkursu zwiedzili strażnicę, obejrzeli sprzęt strażacki, dowiedzieli się wiele o pracy strażaka oraz mieli okazję przejechać się podnośnikiem hydraulicznym, co okazało się największą frajdą.

Uczennice do konkursu przygotowali nauczyciele – Marta Skiba i Anna Sajewicz – Buraczewska.

W 2012 roku mija 20 lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej jako zawodowej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt formacji przeznaczonej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat działalności straży pożarnej, która uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków, katastrof chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku występowania różnego rodzaju zagrożenia. Celem edukacyjnym konkursu jest zapoznanie uczestników z przyczynami występowania niebezpiecznych zdarzeń oraz wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności zachowania podczas ich wystąpienia. Poprzez konkurs można pokazać jak uniknąć zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo zarówno nas samych, jak i całego społeczeństwa, a także pomóc wykształcić zdolność radzenia sobie z nimi.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *