Konkurs plastyczny „Bożonarodzeniowe ozdoby – prace przestrzenne”

W styczniu w ZPEW w Gołdapi został rozstrzygnięty wojewódzki konkurs plastyczny „Bożonarodzeniowe ozdoby – prace przestrzenne”. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Maciej Danilewicz – kl. III Szkoła Przysposabiająca do Pracy w SOSW nr 1 w Suwałkach

II miejsce – Marta Skorupa – kl. IV-Va -Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna im Jana Pawła II – Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie

III miejsce – Paulina Chrabonszcz – kl. II – Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Ostródzie

Wyróżnienie – Amelia Baltrusza – kl. III – Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Olecku

Wyróżnienie – Karina Karwowska – kl. III Szkoła Przysposabiająca do Pracy im Jana Pawła II w Augustowie

Wyróżnienie – Zet I – Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

Dziękujemy za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy!!!

Organizatorzy