Konkurs o Gołdapi

W grudniu w ZPEW w Gołdapi odbył się konkurs objęty patronatem Burmistrza Gołdapi związany z obchodami 450-lecia miasta. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach. Kategoria I – konkurs wiedzy o Gołdapi skierowany do uczniów Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych oraz uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym uczniowie sprawdzili swoją wiedzę pisząc test w podzielonych klasowo grupach. 

Najwyższe wyniki w teście zdobyli:

I MIEJSCE – BARTOSZ ADAMCZYK ZET VII

II MIEJSCE – AGNIESZKA PROTASIEWICZ SPdP

III MIEJSCE – GRACJAN BLODA i ADRIEN GARCIA

II Kategoria – KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY KOLOROWA GOŁDAP

Uczniowie Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy przygotowali prace konkursowe różnymi technikami na  konkurs plastyczny pt. KOLOROWA GOŁDAP… Komisja w składzie: Anna Jaremus-Furtan, Anna Sajewicz-Buraczewska, Justyna Radzewicz, oceniła następująco:

I MIEJCE – ADRIEN GARCIA (SPDP IIIA)

II MIEJSCE – MATEUSZ KAMIŃSKI (SPDPIIIA)

III MIEJCE – BARTOSZ WIELEWICKI (SPDP IIIB)

WYRÓŻNIENIA :

PRACA GRUPOWA ZET I

AGNIESZKA PROTASIEWICZ SPDPI

AMELIA BOGUCKA ZET VII

ADRIAN ZARZECKI SPDPIIIA

W związku z trwającą epidemią i obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w kameralnym gronie. Gratulujemy uczestnikom.

{gallery}galeria/211220w5{/gallery}