Konkurs ,,Mądre bajki – wybieram życie wolne od przemocy i uzależnień”

Uczniowie i wychowankowie ZPEW pod opieką pedagoga i wychowawców przystąpili do szkolnego konkursu literackiego pod hasłem ,,Mądre bajki – wybieram życie wolne od przemocy i uzależnień”. Konkurs miał na celu: poznanie mądrości i pouczeń płynących z polskich bajek i wierszy, angażowanie do pozytywnych działań wpływających na zmniejszenie zachowań niepożądanych, rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Serdecznie dziękujemy rodzicom, nauczycielom i wychowawcom za wsparcie uczniów podczas nauki  wierszy i wykonania prac plastycznych. Konkurs odbył się w ramach realizacji Programu ,,Aktywni – wolni od uzależnień” dofinansowanego przez Gminę Gołdap. Program realizowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.