Kondolencje

Pani Barbarze Sewioło
wyrazy głębokiego współczucia, wsparcia i otuchy
z powodu śmierci Brata
składają
Dyrekcja oraz społeczność szkolna
Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
w Gołdapi