Kondolencje

Najszczersze wyrazy współczucia uczennicy Agnieszce Protasiewicz z powodu śmierci Taty oraz Pani Janinie Protasiewicz z powodu śmierci Męża składa społeczność szkolna Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.