Komunikacja wspomagająca i alternatywna w naszej szkole

Komunikacja wspomagająca i alternatywna w naszej szkole. AAC uzupełnia bądź zastępuje mowę lub pismo, pomaga w rozumieniu języka mówionego lub pisanego.