Kodowanie w klasie I-III

Dzięki kodowaniu dzieci doskonalą umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. Na zajęciach wykorzystujemy robota „PHOTON”, tablicę multimedialną oraz tabliczki magnesowe.