KARTKA ŚWIĄTECZNA DLA SENIORÓW I SŁUŻB MUNDUROWYCH

Harcerze z 6 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Giganci” i uczniowie ZPEW w Gołdapi włączyli się do akcji „KARTKA ŚWIĄTECZNA DLA SENIORA I SŁUŻB MUNDUROWYCH”. W związku z tym wykonali piękne kartki oraz stroiki wielkanocne i przekazali je Pani Zofii Syperek – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi oraz Pani Agnieszce Stańczyk i kapitanowi Sylwestrowi Czaplickiemu z 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego.