Kampania Społeczna „Pomarańczowa wstążka”

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej 19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży. W tych dniach psycholog szkolny, Pani Paulina Adamska oraz wychowawcy przeprowadzili zajęcia dotyczące praw dziecka do szacunku, bezpieczeństwa, wolności. Dziękujemy Pani Agnieszce Zarzyckiej z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Pani Annie Kowalewskiej i Panu Tomaszowi Dobrzyńskiemu z KPP w Gołdapi za przeprowadzenie pogadanki oraz przypomnienie celu corocznej kampanii.