Kampania Społeczna „Pomarańczowa Wstążka”

W dniach 1 – 19 listopada po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Pomarańczowa wstążka” przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. W ramach kampanii zostały przeprowadzone warsztaty i pogadanki przez psychologa, pedagoga oraz wychowawców. Poruszane były tematy o prawach dziecka, godności, szacunku i bezpieczeństwie. Dziękujemy Pani Agnieszce Zarzyckiej z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Pani Marcie Andruczyk z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi za przeprowadzenie pogadanki oraz przypomnienie celu corocznej kampanii.