KAMPANIA SPOŁECZNA „JA NIE WIDZĘ CIEBIE TY ZOBACZ MNIE”

W dniach 12.10 – 19.10 uczniowie oraz nauczyciele ZPEW uczestniczyli w Kampanii Społecznej „JA NIE WIDZĘ CIEBIE TY ZOBACZ MNIE” zorganizowanej z okazji @Międzynarodowy Dnia Białej Laski. W ramach Kampanii zostały przeprowadzone warsztaty przez psychologa szkolnego na temat potrzeb oraz możliwości osób, które nie widzą lub widzą słabo. Głównymi celami udziału w Kampanii było m.in.; kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową, przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku oraz zauważenie ich problemów zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową. Uczniowie wykonali plakaty oraz przez chwilę mogli wcielić się w rolę osób niewidomych.