KAMPANIA SPOŁECZNA ,,JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!” 2021 ❤

Na zaproszenie Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille`a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenia Visus Supremus uczniowie i nauczyciele ZPEW uczestniczyli w Kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski ,,JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!” 2021. W ramach Kampanii przeprowadzone zostały zajęcia na temat potrzeb i możliwości osób, które nie widzą lub słabo widzą. Warsztaty zostały przeprowadzone przez pedagoga szkolnego we współpracy z wychowawcami klas. Głównym celem udziału w Kampanii było kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową.