Kampania Społeczna „Biała wstążka”

Jak co roku nasza szkoła bierze udział w międzynarodowej Kampanii Społecznej „Biała wstążka” – to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Zainicjowana i zorganizowana przez mężczyzn. Kampania rozpoczyna się 25 listopada natomiast koniec przypada 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka. Uczniowie z naszej szkoły rozdali białe wstążki pracownikom i uczniom oraz przypomnieli czego dotyczy kampania, natomiast psycholog szkolny, wychowawcy oraz Pani Paulina Adamska przeprowadzili warsztaty i zajęcia.

Kampania odbyła się w ramach Programu „Stawiamy na marzenia – Nie na uzależnienia” dofinansowanego przez Gminę Gołdap.