KAMPANIA DOBREGO SŁOWA

W grudniu odbyły się kolejne warsztaty w ramach innowacji ,,Kampania Dobrego Słowa”, podczas których poznawaliśmy tajniki tworzenia przedstawienia teatralnego. Po wprowadzającej rozmowie na temat swoich emocji, każdy z uczestników zajęć miał możliwość wybrania i animacji postaci z ,,Rzepki” Juliana Tuwima. Podczas zajęć wykorzystaliśmy drewniany teatrzyk kukiełkowy, sylwety na patyku oraz podkłady muzyczne. Zajęcia tego typu pobudzają wyobraźnię i kreatywność, dają każdemu dziecku poczucie sprawczości, doskonalą umiejętności komunikacyjne i społeczne. Zakończyliśmy warsztaty pamiątkową sesją zdjęciową i ,,iskierką przyjaźni”. Zapraszamy za miesiąc do wspólnej zabawy w teatr.