Kampania Dobrego Słowa w ramach programu ,,NIE uzależnieniom, TAK dla aktywności”!

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 prowadzone są w naszej szkole działania ujęte w innowacji ,,Kampania Dobrego Słowa”. Listopad uznawany na całym świecie za miesiąc życzliwości i pozdrowień obfitował w naszej placówce w szereg działań propagujących podstawowe postawy prospołeczne. Rozpoczęliśmy od warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem elementów metody bajkoterapii i teatroterapii. Uczniowie stworzyli własną inscenizację do bajki ,,Rzepka”, a także wcielali się w role. Nieodłącznym elementem warsztatów stała się rozmowa na temat pozytywnych relacji międzyludzkich i nauka wyrażania własnych emocji. Kolejne warsztaty już w grudniu.

„Grzeczność na co dzień? Bardzo ważna sprawa!” – to hasło przyświecało wszystkim uczniom, gdyż każdy mógł ubiegać się o miano ,,Mistrza Dobrych Manier”, pod warunkiem spełnienia 10 kryteriów dotyczących właściwego zachowania. Największą liczbę głosów nauczycieli i pracowników szkoły uzyskało 13 uczniów, którzy zostali nagrodzeni specjalnymi pamiątkowymi kubkami i słodyczami.

Nauczyciele i pracownicy włączyli się we wspólną inicjatywę i przygotowali przedstawienie pt.,,Gburka”. Utwór porusza temat kulturalnego zachowania, które jest podstawą pozytywnych relacji międzyludzkich i wzajemnego szacunku. Sztukę będzie można obejrzeć podczas Koncertu Charytatywnego ,,Bądźmy razem” on – line.

Prowadzone działania zostały dofinansowane przez Gminę Gołdap. Zakupiono atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz nagrody dla uczniów.