Kampania ,,Biała wstążka”

Nasza placówka corocznie bierze udział w Kampanii „Biała Wstążka”. Jest to największa na świecie kampania mająca na celu przerwanie milczenia w kwestii przemocy wobec kobiet. Stworzona przez mężczyzn, jest skierowana przede wszystkim do nich, ale na problem powinni być wyczuleni wszyscy. Biała wstążka symbolizuje niewinność ofiar. Kampania wspiera przedsięwzięcia na rzecz przeciwdziałania przemocy. Wszyscy mówimy ,,NIE przemocy”.