K O M U N I K A T ! ! !

Harmonogram rekrutacji do Bursy Szkolnej w ZPEW w Gołdapi

na rok szkolny 2020/2021

 

 

1. Składanie deklaracji kontynuowania zamieszkania w Bursie Szkolnej w ZPEW w Gołdapi:

 

 • od 20 maja do 29 maja, składanie deklaracji kontynuowania zamieszkania w Bursie na rok szkolny 2020/2021 wychowankowie składają deklaracje u wychowawców swoich grup lub w sekretariacie ZPEW w Gołdapi;

 

 • do 19 czerwca ogłoszenie wyników rekrutacji dla młodzieży chcącej kontynuować zamieszkanie w Bursie Szkolnej w ZPEW w Gołdapi.

 

2. Rekrutacja kandydatów:

 

 • 19 czerwca – ogłoszenie na stronie internetowej Bursy Szkolnej w ZPEW w Gołdapi liczby wolnych miejsc w placówce na dany rok szkolny;

 

 • do 10 lipca składanie wniosków, wraz z wymaganymi załącznikami w sekretariacie ZPEW w Gołdapi;

 

 • do dnia 16 lipca – ogłoszenie na stronie internetowej ZPEW w Gołdapi wyników  naboru  poprzez  wywieszenie  listy  kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

 

 • do 20 sierpnia – potwierdzenie woli zamieszkania w Bursie Szkolnej (telefonicznie).

 

3. Rekrutacja uzupełniająca:

 

 • jeżeli Bursa nie będzie dysponowała wolnymi miejscami, rekrutacja uzupełniająca nie będzie prowadzona;

 

 • składanie wniosku w rekrutacji uzupełniającej, wraz z wymaganymi załącznikami w sekretariacie ZPEW w Gołdapi  do 24 sierpnia;

 

 • ogłoszenie na stronie internetowej ZPEW w Gołdapi wyników naboru uzupełniającego do dnia  25 sierpnia;

 

 • potwierdzenie woli zamieszkania w Bursie (telefonicznie) do dnia 31 sierpnia;

 

 • od 26 sierpnia wszelkie wnioski o przyjęcie – jeżeli są wolne miejsca – są rozpatrywane zgodnie z zapisami rozdziału 5 Regulaminu rekrutacji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *